Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Sléz okrouhlolistý (syn. sléz přehlížený)  Malva rotundifolia (syn. Malva neglecta)

Druh slézu, u nás se přirozeně vyskytující na dvorcích, návsích, podél cest, apod., dvouletý až vytrvalý. Používaný dříve jako salátová zelenina a v lidovém léčení, čerstvé mladé listy obsahují hodně slizu, vitamínu C a karotenu. Vysoký obsah slizu byl hlavní příčinou využívání v lidovém léčitelství, udává se také jako medonosná rostlina.
– místní sběr ze Vsetínska, lidové označení tohoto druh na Valašsku (viz Slovník valašského nářečí) , užívaný k léčení, např na...
37,00 Kč
Dostupné

Nahoru