Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Ostrožka stračka   Consolida regalis

– polní plevel, má krásné modré až modrofialové květy, které lákají zejména čmeláky s dlouhým sosákem ke sběru sladké šťávy.
31,00 Kč
Dostupné

Nahoru