Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Pustoryl věncový  Philadelphus coronarius

Známý také jako nepravý jasmín; tradiční okrasný keř venkovských zahrad, dnes již méně běžný.

Nahoru