Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Štovík zahradní  Rumex patentia

Štovík zahradní
– méně známá špenátová a salátová zelenina, vytrvalý nenáročný druh.

Nahoru