Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Levandule  Lavandula angustifolia

Levandule
– rodinná levandule pěstovaná v záblatí u prachatic již od 70. let 20. století, asi krajová.

Nahoru