Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Svazenka vratičolistá  Phacelia tanacetifolia

Svazenka vratičolistá
Jednoletá, výsev duben/květen, pěstuje se na zelené hnojení a jako medonosná pro včely, modrý květ, někdy polehá.

Nahoru