Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Vikev čočková  Vicia ervilia

Vikev čočková
Jednoletá vikvovitá pícnina příp. luštěnina pův. ze Středomoří, známá od nejstarších dob.
– výsev v dubnu, semeno malé trojhranné, v drobných luscích vystupuje zřetelně jako růženec, výška rostliny asi 40cm, opora ale potřebná, pův.

Nahoru