Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Rosička krvavá  Digitaria sanguinalis

Rosička krvavá
– známá jako plevelný druh, dříve též obilovina.
– pěstovaná u nás kdysi jako obilovina zvaná česká rýže.
37,00 Kč
Dostupné

Nahoru