Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Pšenice jednozrnka  Triticum monococcum

Pšenice jednozrnka
Starobylý druh obilí pěstovaný prvními zemědělci, pluchaté zrno, nízký výnos, velmi nenáročná a skromná obilovina s kvalitním zrnem (vysoký obsah bílkovin, karotenu, minerálů apod.).
– jarní typ, osinatá, pluchatá, výška 120–130 cm, poměrně odolná poléhání. volíme chudší půdu, sejeme časně na jaře.

Nahoru