Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel J.H. 463 43

Jaroslav Horáček ml., Malý Dub 3, 463 43 Český Dub, e-mail: cassone.etc&gmail.com. Pěstební podmínky: podhůří jižní strany Ještědského hřebene, cca 350–360 m. n. m.; mírně svažité návrší otevřené k jihu, jihozápadu; od západu je obec chráněna menším kopcem; půda je na našem pozemku hlinitopísčitá, místy až jílovitá, podloží je pískovec. V rámci rodinného hospodářství se věnuju mapování a uchování ovocných odrůd v okolí a pomáhám udržovat květenu kolem domu. V posledních letech zkouším pěstovat starší nehybridní odrůdy zeleniny, které prospívají při extenzívním způsobu pěstování bez použití agrochemie. Objednání semen je možné individuálně, elektronicky. Semen je k dispozici omezené množství, doporučuji proto předem ověřit jejich dostupnost. Podmínky zasílání jsou stejná jako u Gengel. Semena z přebytků pěstování netřeba zasílat zpět, namísto toho uvítám nabídku semen, které nemám ve svém sortimentu.

Zobrazeno 1 - 2 z 2

Nahoru