Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel J.M.P.783 16

J.+M. Pražákovi, Toveř 9, 783 16 p. Dolany, mp&drozdin.cz. Objednávky posílejte tak, aby došly nejpozději do 1.3. Poté hromadně rozešlu. Přiložte samolepicí štítek s Vaší adresou, popřípadě obálku s Vaší adresou. Děkuji.

Vytrvalá bylina rostoucí v mělké stojaté i tekoucí vodě.
Nedostupné

Nahoru