Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Podrobné popisy krajových gengelských ječmenů ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.

V roce 2015 jsme z naší gengelské sbírky starých plodin poskytli několik krajových odrůd ječmene v čele s gengelem do Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži, s.r.o. (ZVÚ Kroměříž, s.r.o.) za účelem jejich zařazení do Kolekce genetických zdrojů ječmene jarního, vedené v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity, tedy do státní genové banky České republiky.

Se souhlasem ZVÚ Kroměříž, s.r.o. nyní přinášíme pro zájemce doposud zjištěné znaky jednotlivých krajových odrůd i na stránkách gengel.cz.

Popisy odrůd:

gengel – středně vysoký až vysoký dvouřadý ječmen s bezpluchým zrnem, osiny drsné a v období po vymetání s vysokým až velmi vysokým anthokyanovým zabarvením, klas v plné zralosti velmi převislý, tvar klasu jehlancovitý, obilka dlouhá, žlutá až hnědá, ve srovnání s kontrolní odrůdou Bojos se jedná o ranou varietu v celkové vegetační době i v době od metání k zrání, odolnost k poléhání je nízká, výnos se pohybuje na úrovni 52 % ve srovnání se standartní pluchatou sladovnickou odrůdou.

HOR 7385 – středně vysoký dvouřadý ječmen s bezpluchým zrnem, osiny drsné a v období po vymetání se středním až vysokým anthokyanovým zabarvením, klas v plné zralosti velmi převislý, tvar klasu jehlancovitý, obilka dlouhá, barva zrna převážně žlutá, ve srovnání s kontrolní odrůdou Bojos se jedná o ranou varietu v celkové vegetační době a velmi ranou až ranou varietu v době od metání k zrání, odolnost k poléhání je nízká, výnos se pohybuje na úrovni 55 % ve srovnání se standartní pluchatou sladovnickou odrůdou.

HOR 7387 – středně vysoký dvouřadý ječmen s bezpluchým zrnem, osiny drsné a v období po vymetání se středním až vysokým anthokyanovým zabarvením, klas v plné zralosti velmi převislý, tvar klasu jehlancovitý, obilka dlouhá, barva zrna převážně žlutá, ve srovnání s kontrolní odrůdou Bojos se jedná o ranou varietu v celkové vegetační době a poloranou v době od metání k zrání, odolnost k poléhání je nízká, výnos se pohybuje na úrovni 56 % ve srovnání se standartní pluchatou sladovnickou odrůdou.

špalda – středně vysoký až vysoký šestiřadý ječmen s bezpluchým zrnem, osiny drsné a v období po vymetání s nízkým anthokyanovým zabarvením, klas v plné zralosti převislý, tvar klasu hranolovitý, obilka dlouhá, zrno zbarveno až do oranžova, ve srovnání s kontrolní odrůdou Bojos se jedná o ranou varietu v celkové vegetační době i v době od metání k zrání, odolnost k poléhání je nízká, výnos se pohybuje na úrovni 61 % ve srovnání se standartní pluchatou sladovnickou odrůdou.

Podrobnosti v tabulce zde


Nahoru