Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Také děti mohou zachraňovat staré odrůdy!


Již třetím rokem v rámci Gengelu běží projekt Staré odrůdy do škol. Ten přináší mladé generaci možnost seznámit se starými a krajovými odrůdami, naučit se jejich pěstování i postupy domácího semenaření. Přehled projektu, dosud zapojené mateřské, základní i střední školy a odrůdy, které se již úspěšně daří na školních zahradách semenařit najdete zde.

Obr Přesazování cibule živorodé na záhon, odrůda „Papacibulka Blaženka (Ruská)“, v ZŠ Horácké náměstí v Brně

Uvítáme další zájemce z řad škol i školek, kteří by se rádi zapojili do uchování starých odrůd a vyzkoušeli si dobrodružství pěstování od původního osiva k vlastnoručně získaným, dětskýma rukama vypiplaným, semínkům.

Pokud se chcete projektu Staré odrůdy do škol účastnit, prosím předem si ujasněte a v úvodní přihlášce uveďte:

1. základní specifikaci svých pěstitelských podmínek (např.:úrodné teplejší nížiny / drsnější poloha ),
2. přibližný počet druhů, které byste rádi semenařili, (např.: asi 3 druhy - tyčkové fazole, hrách a len na krtečkovy kalhotky)
3. zda jste schopni sklízet semena i během letních prázdnin (např.: ano, s pomocí pana školníka a dětí, které se střídají na službě zalévání)


a kontaktujte pak přímo hlavní koordinátorku projektu Mgr. Adélu Hrubou na emailu: andelah@email.cz

Děkujeme.

Obr Mezi odrůdy, kteřé školy již úspěšně semenaří, patří i hrách Židovická edelperle


Nahoru