Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Dny černého bezu, máku, lípy a vidlí

Na stránkách Bioměsíčníku  přinásíme informace ze světa starých odrůd a jejich uchování i rostlinné biodiverzity. Od začátku roku 2017 vychází Bioměsíčník jen v elektronické podobě.

V jeho únorovém čísle v Biodiverzitních drobničkách najdou čtenáři recept z pera pamětnice na polévku „dumlikajdu“, vařenou z krajového krkonošského tuřínu dumlíku, který v rámci Gengelu udržujeme již od roku 1997. Dále zprávu o někdejším srovnání patizonů a okurek nakladaček ke konzervování nebo poznámku k výběru u barevných forem lebedy zahradní.

Obr. U lebedy Brněnské červené vybíráme na semeno rostliny se sytě červenými listy.

Článek „Klokočí z Bobrové putuje k novým pěstitelům“ přináší pokračování příběhu této staré školní odrůdy z Vysočiny.

Nejdelší příspěvek s názvem Dny černého bezu, máku, lípy a vidlí popisuje kalendář navržený za Francouzské revoluce v 18. století. Ten namísto svatých věnoval každý den rostlinám, domácím zvířatům a pracovnímu nářadí. Vedle výčtu druhů pěstovaných i planých rostlin, které měly svůj svátek, přináší text i srovnání s kalendářem naším, kde v pranostikách zaznívá jeho zemědělský duch také zřetelně. Doprovodem článku jsou nejen fotky rostlin, ale též reprodukce obrazu krávy od A. Nowakové z kalendáře společnosti Bemagro 2017 a perokresba M. Alše. Úryvek z článku Dny černého bezu, máku, lípy a vidlí:

„Pro pochopení kalendáře můžeme ocitovat slova, která popisují východiska, podle nichž byl připraven. Jde o prohlášení Komise, která byla za revoluce pověřena vytvořením nového kalendáře:

Kalendář je předmětem, ke kterému se člověk tak často ubírá, že je třeba tohoto zvyku využít. Umožňuje vsunout do lidového povědomí základní zemědělské pojmy, ukázat bohatství přírody, vzbudit lásku k venkovu a lidem systematicky naznačit řád vlivů podnebí a plodin země.

Kněží přidělili ke každému dni památku jednoho domnělého světce. Tento katalog neměl ani užitek, ani metodu. Byl seznamem lži, klamu a šarlatánství.

Byli jsme toho názoru, že národ by měl tento dav kanonizovaných z kalendáře vyhnat a nacházet tam na vhodném místě všechny předměty tvořící pravé národní bohatství, důstojné předměty ne kultovní, ale kulturní: užitečné plodiny země, nástroje, kterými zemi obděláváme a domácí zvířata, naše věrné služebníky v této práci; zvířata asi o hodně cennější z pohledu rozumu než svatořečené kostry římských katakomb.

Uspořádali jsme tudíž ve sloupci každého měsíce názvy opravdových klenotů zemědělského hospodářství. Zrniny, pastviny, stromy, kořeny, květy, plody, rostliny jsou v kalendáři seřazené tak, aby jejich, ten který den, odpovídal údobí, kdy nás jimi příroda obdaruje.

Fabre d'Églantine, Zpráva Národnímu Konventu, 3-tího dne druhého měsíce druhého roku Francouzské Republiky (1793), jménem Komise pověřené sestavením Kalendáře (úryvek). Národní Tiskárna.

Zdroj: Wikipedie, z francouzštiny přeložili Pascal a Jitka Kisslingovi“

Obr. Květy narcisů potěší lidskou duši na jaře a také Francouzi ho zařadili do jarního měsíce svého kalendáře pojmenovaného ventôse


Nahoru