Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Gengelské ječmeny zařazeny do sbírek genové banky

V březnu 2015 jsme z Gengelu poskytli několik krajových a dalších odrůd ječmene do Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s s.r.o. za účelem jejich zaražení do Kolekce genetických zdrojů ječmen jarního, vedené v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin agrobiodiversity. Nyní jsme dostali zprávu, že do evidence genové banky byly zařazeny naše odrůdy gengel https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/accessiondetail.aspx?id=65772, špalda https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/accessiondetail.aspx?id=65775, ječmen 7385 https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/accessiondetail.aspx?id=65773, ječmen 7387 https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/accessiondetail.aspx?id=65774. Výsledky vegetačního pozorování a dalších charakteristik ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. u gengelských odrůd naleznou zájemci v přiložené tabulce.

Krajová odrůda ječmene gengel z Gengelu byla v roce 2016 zařazena do evidence genové banky

Popisná data gengelských ječmenů ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. zde


Nahoru