Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Sledování gengelských makových odrůd ve Výzkumném ústavu olejnin v Opavě

Od roku 2013 poskytujeme krajové, rodinné a další odrůdy máku z naší gengelovské sbírky také do Národního programu konzervace a využívání  genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity Výzkumnému ústavu olejnin v Opavě (Oseva Pro s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin, Purkyňova 10, 746 01 Opava, IČ 478 13 644). Pro zájemce přinášíme výsledky sledování popisných znaků a některých chemických rozborů našich odrůd z tohoto výzkumného pracoviště ve formátu PDF.

Morfologické znaky makových odrůd Gengelu zde

Chemické analýzy makových odrůd Gengelu zde


Nahoru