Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

77 Staré odrůdy ve školách

Projekt Staré odrůdy ve školách, který má seznámit mladou generaci se zapomenutými a mizejícímu odrůdami kulturních rostlin, pokračuje i v roce 2022. Do záchrany a uchování odrůd jako kulturního odkazu našich předků se zapojilo již několik desítek mateřských, základních i středních škol. Cílem je seznamovat se starými, krajovými i rodinnými odrůdami, naučit se je vypěstovat nejen na jídlo, ale získat z nich i nové vlastní osivo a odrůdy tak zachovat pro budoucnost. Při poskytování plodin z gengelské sbírky vybíráme pro školy především nenáročné a semenářsky snadnější druhy, jako jsou hrášek, fazole keříčkové i tyčkové, rajčata nebo salát. Jsou samosprašné a osivo zvládnou vypěstovat i začínající pěstitelé. Podrobnosti o projektu, zapojené školy i osvědčené odrůdy naleznete zde. V případě zájmu o projekt se, prosím, obracejte na koordinátorku paní Mgr. A. Hrubou, jejíž emailovou adresu najdete v popisu projektu. Uzávěrka přihlášek pro nové školy je již 20.1.2022.


Nahoru