Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

87 Mapa hrachu tiskem

V listopadu jsme zařadili do nabídky tiskovin v knihovničce obrazovou mapu hrachu.

Obrazová mapa formátu A2 zachycuje rodinné, staré, krajové a další odrůdy hrachu uchovávané Gengelem. Na druhé straně mapy je přehled typů hrachu – cukrové, dřeňové, kulatosemenné (luštěninové) a polní s jejich krátkou charakteristikou, popisem a zástupci gengelských odrůd, které k nim náleží. Mapa a informace na její rubové straně vyšly jako součást elektronického časopisu Bio/Zpravodaje starých odrůd číslo 5/2020, které bylo věnováno hrachu. Mapu je možno objednat v knihovničce.


Nahoru