Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

68 Ukončení jarní rozesílky odrůd

Ve středu 26. dubna 2023 v 12 hod ukončíme jarní objednávání starých, krajových a rodinných odrůd z nabídky Gengelu na stránkách gengel.cz. Objednané odrůdy plánujeme rozeslat 2.-5. května 2023, platby musí dojít na účet do soboty 29. dubna.

Zůstává možnost získání odrůd u jednotlivých uchovatelů, z nichž někteří rozesílají osiva po celý rok.

Těm, kteří již naše plodiny z Gengelu letos vyseli, přejeme úspěšné pěstování i semenaření a dobrou úrodu. A to nejen starých odrůd.


Nahoru