Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

90 Obnovení nabídky vegetativních druhů

Po zimní přestávce jsme opět zpřístupnili k objednání vegetativně množené odrůdy, které jsou na venkovních záhonech. Mezi dostupnými odrůdami je tak např. stará růže Plush Hip s voňavými květy, semenáčky odolné broskvoně Marty Z Libínského sedla nebo některé ze starých odrůd rybízů, pocházejících ze sbírky Alenoru.

Růže Plush Hip

Semenáčky broskvoně Marty Z Libínského sedla

Vedle toho máme ještě k dispozici též některé odrůdy česneku a také pacibulky oblíbené živorodé cibule Papacibulky Blaženky. Děkujeme všem, kteří nám vracejí namnožená osiva i vegetativní části zpět pro další svépomocné udržování starých odrůd.


Nahoru