Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

98 Oblíbená broskvoň Marta Z Libínského sedla nyní i jako semenáčky

Z množitelského záhonu zařazujeme do gengelské nabídky příležitostně také několik malých, jednoletých semenáčků odolné broskvoně Marty Z Libínského sedla. Stromečků je jen omezený počet, proto posíláme u této odrůdy v objednávce jen jedno balení obsahují jeden semenáček.

Semenáčky na záhonu


Nahoru