Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Vracejte vypěstována osiva

Prosíme ty, kterým jsme na jaře rozeslali semínka starých plodin z Gengelu, aby nám nyní zaslali zpět výsledky svého semenářského úsilí. Tedy získaná namnožená vlastní osiva – dobře vysušená, a vyčistěná a popsaná: název druhu, název odrůdy a její kód, rok sklizně a jméno pěstitele. Například hrách Hejzlarová, PIS001, 2018, Jan Nový.


Semena zasílejte ideálně v plastových sáčcích s uzávěrem (osiva musí být předem dobře vysušená), vegetativní části (cibulky, česnek, brambory apod.) v pevných papírových sáčcích, prodyšných. K semínkům připojte i stručnou zprávu o Vašem pěstování, množení a využití odrůd, včetně informace, zda byla u cizosprašných druhů dodržena izolační vzdálenost. Vrácení semen prosíme do 31. října. Abychom rozpoznali kdo semena vrací, připojte k nim svou adresu, stejnou jako při objednávce, a telefon. Děkujeme za osiva i pěstitelské zprávy.


Obr. Ukázky vrácených odrůd od pěstitelů z loňské sezóny


Nahoru