Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Děkujeme za síto

V srpnu jsme na Gengel dostali od neznámého dárce kulaté dřevěné síto k čistění semen. Síto přišlo poštou jako obyčejný balíček. Děkujeme touto cestou dárci za zaslanou pomůcku i za pomoc. Síta využíváme k vyčištění osiv vypěstovaných starých odrůd.

Zaslané síto


Nahoru