Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Doplňujeme do knihovničky dvě nové tiskoviny

Do naší knihovničky nyní přidáváme dvě nové publikace. První je plakát A2 - obrazová mapa rodinných a krajových fazolí v českých zemích a na Slovensku. Jedná se o výběr odrůd fazolí udržovaných v Gengelu. Jejich fotografie (zrna, lusky, květy apod.) jsou rozmístěny na mapách České a Slovenské republiky vždy se stručným doprovodným textem.

Druhou tiskovinou je slovensky psaná Domácka príručka pre semenárov. V novinovém formátu přináší výbor článků ze slovenského měsíčníku Doma v záhrade z let 2014-2017. Shrnuje jak zásady domácího osivaření na zahradě, tak popisy zajímavých krajových, rodinných i starých odrůd z gengelské sbírky. Obě publikace je možné již objednat.


Nahoru