Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel R.P. 687 71

R.P. 687 71 Radim Pešek, Nádražní 340, 687 71 BOJKOVICE, tel: 777 579 776, e-mail:ajsa1&seznam.cz; http://www.stareodrudy.org. Jabloně a hrušně – staré odrůdy – v prodeji na jaře a na podzim, kontejnerované rostliny pak celoročně. Podrobný seznam je na www.stareodrudy.org, největší výběr je na podzim, bývá aktualizován začátkem října.


Nahoru