Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel I.V. 760 01

Ivana Vojtěchová, Obeciny IX/3617, 760 01 Zlín, email: ivana.vojtechova&email.cz. Zahrada je na terasách jižního svahu obráceném k Přírodnímu parku Želechovické paseky, 330 m n.m., půda je valašská jílovica, obohacovaná kompostem, popelem, zeleným hnojením, uleželým koňským hnojem, listím. Plodiny pěstujeme ekologickým způsobem ve smíšených kulturách. Založila jsem a spravuji Semínkovnu Zlín. Osvědčené fazolky Kamienkové zo Záhoria (případně i další odrůdy) posílám po 20ti semenech (za 30Kč) nebo po domluvě výměnou za jinou odrůdu, prosím o vrácení osiva.

– pravděpodobně krajová nebo místní odrůda ze Záhoria (Unín), poblíž Hodonína; drobné, hnědošedé fazolky s tmavými (hnědými a černými)...

Nahoru