Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

94 Vracejte vypěstovaná osiva

Prosíme ty, kterým jsme na jaře rozeslali semínka starých plodin z Gengelu, aby nám nyní zaslali zpět výsledky svého semenářského úsilí. Tedy získaná namnožená vlastní osiva – dobře vysušená, vyčistěná a popsaná. V popisu uvádějte název druhu, název odrůdy a její kód, rok sklizně a jméno pěstitele. Například hrách Hejzlarová, PIS001, 2019, Jan Nový.

Semena zasílejte ideálně v plastových sáčcích s uzávěrem. Plastové sáčky umožňují rychlé přehlédnutí množství i stavu osiva a chrání semínka před zvlhnutím po cestě. Osiva musí být ale předem dobře vysušená, jinak zplesniví. Vegetativní části (šalotky, pacibulky živorodé cibule, česnek, brambory apod.) v prodyšných obalech a to buď pevných papírových sáčcích, nebo síťkách, rašlovině, podobně, jako jste je obdrželi. U vegetativních druhů, které snadno vyschnou (např. křen, rybíz apod.) pak opět použijte plastové sáčky s uzávěrem.


K semínkům připojte i stručnou zprávu o Vašem pěstování, množení a využití odrůd, včetně informace, zda byla u cizosprašných druhů dodržena izolační vzdálenost. Vrácení semen prosíme do 31. října. Abychom rozpoznali kdo semena vrací, připojte k nim svou adresu, stejnou jako při objednávce, a telefon, pro možný zpětný kontakt. Děkujeme za osiva i pěstitelské zprávy.

Obr. Ukázky došlých vrácených odrůd od pěstitelů starých odrůd Gengelu z minulosti


Nahoru