Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

38 Ukončení jarní rozesílky odrůd

K polovině května, k 15.5.2017 ukončíme objednávání starých, krajových a rodinných odrůd z nabídky Gengelu na stránkách gengel.cz. Zůstane možnost získání odrůd u jednotlivých uchovatelů, z nichž někteří rozesílají osiva po celý rok. Z gengelské sbírky předběžně plánujeme obnovení objednávání a rozesílání opět na podzim.

Těm, kteří již naše plodiny z Gengelu letos vyseli přejeme úspěšné pěstování i semenaření a dobrou úrodu. A to nejen starých odrůd.


Nahoru