Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

43 Zpřístupnění odrůd v lednu

Během ledna doplňujeme na stránky Gengelu také odrůdy, které v roce 2016 namnožili a vrátili jejich pěstitelé. Děkujeme všem, kteří zaslali svá osiva do gengelského svépomocného systému udržování starých odrůd. Výběr z pěstitelských zprávy přinášíme v lednovém čísle Bioměsíčníku 2017.

obr

Osiva staré odrůdy hrachu Libochovický od různých pěstitelů roku 2016


Nahoru