Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

51 Podzimní nabídka Gengelu

Do podzimní nabídky dostupných starých odrůd jsme vybrali osvědčené ozimé obiloviny. Vedle známých českých pšenic přesívek České a Postoloprtské, i odrůdu s názvem Hospodář a také starobylé pšenice Megalith a Osiris. Rozšířila se rodina ozimých česneků, které mohou zájemci vyzkoušet na svých zahradách. Jedná se o odrůdy, které jejich původní uchovatelé často udržují na svých zahradách či polích po řadu desetiletí, jsou tedy v našich podmínkách dobře prověřené a osvědčené. Vedle podoby klasických česnekových hlaviček jsme nyní obohatili česnekovu nabídku také o pacibulky. (V čem se liší pacibulky od klasických hlaviček a kolik česneku zasíláme najdete zde). Některé odrůdy jsou nabízeny současně jak v podobě klasických česnekových hlaviček, tak v podobě pacibulek a zájemce si může vybrat, kterou zvolí. Doplněny jsou také málo známé druhy tromín, čechřice, či lilie cibulkonosná a je možné objednat i šalotky a brambory. Přejeme pěkný podzim.

Pacibulky rodinné odrůdy česneku Strážnický bílý

Stará odrůda pšenice Česká přesívka je dlouhostébelná a lze ji sít na podzim i na jaře


Nahoru