Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

84 Poděkování dárcům

Děkujeme za všechny dary, které jsme v loňském roce dostali na podporu gengelského uchování starých odrůd od soukromých dárců. Šlo o menší i větší jednorázové dary na účet, i podporu trvalým příkazem. Vážíme si jich a používáme je pro pěstování, množení a uchování starých, krajových a rodinných odrůd i pro propagaci a zvyšování povědomí o významu starých plodin.

Stejně děkujeme také za odrůdy, které nám věnovali dárci z České republiky i ze Slovenska a zaslali nám je v podobě semen nebo vegetativních částí. Pokud se nám podaří je úspěšně namnožit, zařazujeme je do nabídky dostupných odrůd pro veřejnost na našich stránkách. V poslední době to byly například řebříček bertrám Z Duban, fazole Svatý Ján, Antoníčková červená nebo Kristínkina fazuľa, česnek Od Jetleba, Velký fialový a Kónyová, brambor Hasy a další.


Řebříček bertrám Z Duban jako symbolická kytička pro dárce Gengelu


Nahoru