Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Ukončení jarního rozesílání odrůd

V polovině května, 15.5.2019, ukončíme pro letošní jaro objednávání starých, krajových a rodinných odrůd z nabídky Gengelu na stránkách gengel.cz (poslední rozeslání uhrazených objednávek bude počátkem června). I po tomto datu zůstává možnost získání odrůd u jednotlivých uchovatelů, z nichž někteří rozesílají osiva po celý rok. Obnovení objednávání a rozesílání z gengelské sbírky bude opět na podzim. Pěstitelům a semenářům starých plodin přejeme dobrou úrodu.


Nahoru