Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Nový přírůstek v knihovničce - Sborník 2018

V dubnu jsme zařadili mezi tiskoviny knihovničky Sborník 2018, který shrnuje všech šest vydaných čísel Zpravodaje biodiverzity a uchování starých odrůd z roku 2018. Ta vycházela v elektronické podobě jako součást časopisu Bio. Sborník má 88 celobarevných stran formátu A4, je vytištěn na křídovém papíře a svázán lepenou vazbou. Podrobnější informace o něm včetně možnosti objednání zde.

Obálka Sborníku - Zpravodaje starých odrůd 2018


Nahoru