Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

29 Zvýšení cen poštovného

V souvislosti se zdražením cen poštovních zásilek zvyšujeme cenu za poslání. Poštovné za zaslání semen je nyní 27 Kč, za malé vegetativní části (např. šalotka) 54 Kč a za velké vegetativní části (např. brambory) 83 Kč. Zvýšili jsme také úhradu za semena, ta je nyní 31 Kč, za vegetativní části pak 65 Kč.


Nahoru