Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel P.ŠI. 739 15

Petr Šimeček, 739 15 Staré Hamry 159, e-mail: simeckovi&post.cz

Nahoru