Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel M.S. 270 54

Milena Svorová, Milý 119, 270 54. email: milena.svorova&gmail.com, pěstuji od roku 2008 na jižním pozemku pod chráněnou oblastí Milská stráň, ve výšce 350m n.m. Půda je jílovitá, snažím se obohacovat kompostem. Zajímám se o potravinovou soběstačnost. Semena a vegetativní části zasílám za stejných podmínek jako Gengel nebo výměnou.

Nahoru