Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel P.SO. 569 57

Pavel Sotona, 569 57 Trstěnice 102, email: pasoto&seznam.cz. Podmínky zaslání semen jako Gengel, termín rozesílky celoročně, vrácení semen nevyžaduji. Prosím přiložte nadepsanou obálku.

No products for this supplier.

Nahoru