Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

 Uchovatel P.T. 768 03

Pavla Trojanová, Roštín 8, 768 03 email: trojanova.pavla&seznam.cz. Hospodaříme na dvou zahrádkách v Roštíně (okr. Kroměříž). Půda je tu velmi úrodná a hluboká černozem (Haná), podnebí mírné, ale chladnější než na Hané, naše obec leží pod Chřiby. Hospodaříme ekologicky, přírodě blízkým způsobem, permakulturně. Osivo prosím objednávejte e-mailem, pokud nemáte jinou možnost, potom poštou. Zasílám celoročně, do vyčerpání zásob, vegetativní části na jaře a podzim, příspěvek za odrůdu jako Gengel. Osivo zpět nevyžaduji, raději pěstujte a šiřte dál, případně mi můžete poslat nějaké překvapení v podobě osiva zajímavého druhu nebo odrůdy.

Nahoru